وقتی اسم این بازی رو میشنوید فکر میکنید یک بازی اکشن مبارزه ای روبرو هستید اما اینطور نیست.. بازی مبارزات جهانی یک بازی شبیه ساز اکتشافی تخیلی و فضایی میباشد که شما را برای کاوش و یافتن سیارات مختلف به کهکشانها میبرد و در واقع شما به سفری فضایی برای یافتن سیارات و موجودات دیگر جهان هستی میبرد.. یک بازی سرگرم کننده و زیبا با گرافیکی عالی و سه بعدی که البته فکر نکنید بازی همچین هم آرام هست خیر! در بین جستجو و اکتشاف ناگهان ممکن است با سیاره ای دشمن روبرو شوید و اینجاست که حتی ممکن است بین سیارات جنگ صورت بگیرد و شمایید که باید فرمان دستور حمله ۳۰۰۰ تایی سربازان را صادر کنید!! استفاده از انواع سفینه های فضایی با موشک ها و… بازی آرام اکتشافی را به مرز نابودی میکشاند!


ادامه مطلب